00:00:00
24h
Xem ngày khác »

Lịch phát sóng ngày 20/9/2020

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
04h45-05h05
Nhạc mở đầu, Quốc ca, Thể dục
 
05h05-05h15
Chương trình Đệm, Thời tiết
 
05h15-05h30
Ca nhạc
 
05h30-06h00
Cùng bạn sống khoẻ
 
06h00-06h10
Báo giờ; Nhạc logo
 
06h10-06h30
Hành trình sáng tạo
 
06h30-06h40
Giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt
 
06h40-06h50
Cầm tay chỉ luật
 
06h50-07h00
Sắc màu dân tộc Việt Nam
 
07h00-07h15
Quảng cáo
 
07h15-07h45
Khách đến chơi nhà
 
07h45-08h00
Dân ca Bài hát mới thu thanh
 
08h00-08h30
Trang Văn nghệ Chủ nhật
 
08h30-09h00
Giao lưu văn hoá các dân tộc Việt Nam
 
09h00-09h30
Vì trẻ em
 
09h30-10h00
Câu chuyện văn hoá
 
10h00-10h45
Cửa sổ tình yêu
 
10h45-11h00
Văn nghệ thiếu nhi
 
11h00-11h30
Tư vấn chế độ chính sách
 
11h30-12h00
Mỗi tuần một nhân vật
 
12h00-12h05
CT Đệm
 
12h05-12h15
Chuyến đi kỳ thú
 
12h15-12h30
VOV kết nối
 
12h30-12h35
Sự kiện thể thao
 
12h35-13h00
Ca nhạc thiếu nhi
 
13h00-13h30
Đọc truyện dài kỳ
 
13h30-14h00
Vì trẻ em
 
14h00-14h30
Hành trình sáng tạo
 
14h30-15h00
Khách đến chơi nhà
 
15h00-15h05
CT Đệm
 
15h05-15h30
Dạy hát dân ca
 
15h30-16h00
Tư vấn chế độ chính sách
 
16h00-16h05
VOV2 - Sóng mở
 
16h05-16h15
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
 
16h15-16h30
VOV kết nối
 
16h30-16h40
Đời như cổ tích
 
16h40-16h50
Sắc màu các dân tộc Việt Nam
 
16h50-17h00
Cầm tay chỉ luật
 
17h00-17h30
Thể thao 7 ngày
 
17h30-18h00
Quảng cáo
 
18h00-18h15
Ca nhạc thiếu nhi
 
18h15-18h30
Văn nghệ thiếu nhi
 
18h30-19h00
Trang Văn nghệ Chủ nhật
 
19h00-19h30
Đọc truyện dài kỳ
 
19h30-20h00
Đối thoại mở
 
20h00-20h30
Dân ca, Hát chèo
 
20h30-21h00
Giao lưu văn hoá các dân tộc Việt Nam
 
21h00-21h30
Mỗi tuần một nhân vật
 
21h30-22h00
Tiếng thơ
 
22h00-22h30
Bạn hãy nói với chúng tôi
 
22h30-23h15
Quảng bá VOV2; Cửa sổ tình yêu
 
23h15-23h55
Bàn tròn âm nhạc
 
23h55-24h00
CT Đệm cuối ngày