Chương trình đang phát : Âm nhạc đêm khuya

Giờ phát : 23h30-23h55

Chương trình tiếp theo : CT Đệm

Giờ phát : 23h55-24h00