Chương trình đang phát : 30 phút cùng VOV2

Giờ phát : 21h00-21h30

Chương trình tiếp theo : Quảng bá VOV2; Quảng cáo

Giờ phát : 21h30-21h35