Chương trình đang phát : Dạy tiếng nước ngoài

Giờ phát : 10h15-10h45

Chương trình tiếp theo : Văn nghệ thiếu nhi

Giờ phát : 10h45-11h00