Chương trình đang phát : Dạy tiếng Trung Quốc

Giờ phát : 23h15-23h30

Chương trình tiếp theo : Âm nhạc đêm khuya

Giờ phát : 23h30-23h55