Chương trình đang phát : Văn nghệ

Giờ phát : 18h30-19h00

Chương trình tiếp theo : Đọc truyện dài kỳ

Giờ phát : 19h00-19h30